ANNOUNCEMENT FOR SCHOLARSHIPS - NJOFTIM PËR BURSAT

Tiran Büyükelçiliği 08.03.2011

Qeveria e Republikës së Turqisë ka akorduar bursat e poshtëshënuara përShqipërinëpër vitin akademik 2011-2012.

-4 bursa kërkimore

-3bursa për master

-2bursa për doktoraturë

-5 bursa për Kursin Veror të Gjuhës dhe të Kulturës Turke

Bashkangjitur përcillen kushtet dhe formulari që duhet plotësuar për bursat. Të dhëna të tjera gjenden në adresën http://digm.meb.gov.tr

Kandidatët do të përzgjidhennga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Republikës së Shqipërisë.

Për këtë arsyekërkesat duhet të bëhen pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës brenda afateve të shpallura nga kjo Ministri.

Emrat e kandidatëve të përcaktuar nga kjo Ministri do të dërgohen në Ambasadë.

-Kandidatët për kursin veror bashkë me dokumentet e kërkuara në origjinal duhet të paraqiten në këtë Ambasadë më 11-15 prill 2011.

-Ndërsa kandidatët për bursat kçrkimore, master dhe doktoraturë bashkë me dokumentet në origjinal duhet të paraqiten më 6-10 qershor 2011.

Nuk do të jetë i mundur pranimi i kërkesave të kandidatëve që nuk paraqiten brenda afatit të caktuar ose që nuk e kanë dokumentacionin e plotë.

Në mënyrë që të kryhen në kohën e duhur dhe me suksesveprimet për sistemimin e kandidatëve, duhet që dokumentet e kërkuara të jenë patjetër të përkthyera në gjuhën turke dhe që formulari i aplikimit të plotësohet saktë, pa mangësi dhe me shkrim të lexueshëm. Nuk duhet përdorur ndonjë formular tjetër.

Nuk pranohen kërkesat për specializim në mjekësi. Në rast se studentët me mundësitë e tyre hyjnë në Provimin e Specializimit në Mjekësi (TUS) dhe e përfundojnë me sukses, ekziston mundësia e sigurimit të bursës.

Related Documents

2nstmy55q03bld55kcvwi145Terms and requirements

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1/1/2023 1/3/2023 New Year Holiday
3/14/2023 3/14/2023 Newrouz Day
4/9/2023 4/10/2023 Catholic Easter
4/21/2023 4/21/2023 Eid-al-Fitr
5/1/2023 5/1/2023 Labor Day
5/2/2023 5/2/2023 Orthodox Easter
6/28/2023 6/28/2023 Eid-al-Adha
9/5/2023 9/5/2023 Mother Tereza Beatification Day
11/28/2023 11/28/2023 Independence Day
11/29/2023 11/29/2023 Albanian Liberation Day
12/8/2023 12/8/2023 National Youth Day
12/25/2023 12/25/2023 Christmas Day