Ne lidhje me zgjatjen e afatit kohor per nenshkruajtjen e marreveshjes se bursave per Bursat ne Turqi

Tiran Büyükelçiliği 22.08.2014

Afati kohor per zgjatjen e nenshkrimit te marreveshjes se bursave per Bursat ne Turqi, ne nivel universitar, pauniversitar dhe doktoraturave per vitin akademik 2014-2015, eshte zgjatur deri ne date 29 gusht 2014. Kandidatet, duhet te paraqiten prane Zyres Konsullore te Ambasades se Republikes se Turqise ne Tirane, nga dita e hene, deri te premte nga ora 09:30-15:30 dhe te nenshkruajne marreveshjet e bursave qe jane pergatitur posaçerisht per ta.

Qe te jete e mundur nenshkrimi i marreveshjes ne Zyren Konsullore, pritet qe keta studente te marrin me vete keto dokumenta origjinale; letren e pranimit nga universiteti, diplomen, listen e notave, raportin mjeksor, pasaporten, dhe nese ka kushte te veçanta, specifike te kerkuara nga universiteti dhe dega ku keta studente jane pranuar, te sjellin me vete dokumentat qe i vertetojne keto kerkesa qe kerkon universiteti, mqns do te kontrollohen, si dhe te gjitha keto dokumenta te jene te perkthyera ne gjuhen turke nga Zyra Perkthimi te miratuara nga Shteti Shqiptar.

Raporti mjeksor duhet te jete marre keto 3 muaj te fundit, duhet te vertetoje qe studenti/studentja nuk vuan nga ndonje semundje ngjitese ose nga ndonje semundje qe kerkon trajtim te vazhdueshem.

Njoftohen te gjithe anetaret e shoqerise.

Me respekt,

Atatürk

Tayyar Kağan Atay Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1/1/2023 1/3/2023 New Year Holiday
3/14/2023 3/14/2023 Newrouz Day
4/9/2023 4/10/2023 Catholic Easter
4/21/2023 4/21/2023 Eid-al-Fitr
5/1/2023 5/1/2023 Labor Day
5/2/2023 5/2/2023 Orthodox Easter
6/28/2023 6/28/2023 Eid-al-Adha
9/5/2023 9/5/2023 Mother Tereza Beatification Day
11/28/2023 11/28/2023 Independence Day
11/29/2023 11/29/2023 Albanian Liberation Day
12/8/2023 12/8/2023 National Youth Day
12/25/2023 12/25/2023 Christmas Day