Njoftim ne lidhje me regjimin e vizave per studentët e huaj që do të ndjekin studimet në Turqi

Tiran Büyükelçiliği 03.02.2015

Te Nderuar Anetare te Shoqerise,

Studentët e huaj që do të ndjekin studimet në Turqi “do të mund të aplikojnë për leje qëndrimi duke qenë në Turqi”. Për këtë ka nisur procedura e nevojshmë për të lehtësuar veprimet për dhënien e lejes së qëndrimit për studentët e huaj.

Sipas kësaj procedure, pa u kërkuar “vizë arsimore”, do të pranohen aplikimet për leje qëndrimi dhe do të jepet leja e qëndrimit për

1. studentët e huaj që do të shkojnë në Turqi me vizë ose pa vizë, siç parashikohet midis dy vendeve, dhe do të do të studiojnë në një institucion të arsimit të lartë në Turqi në nivelet përgatitor, universitar, master, doktoraturë, specializim në mjekësi (TUS) dhe specializim në stomatologji (DUS).

2. studentët e huaj që do të ftohen në Turqi nga universitete në varësi të institucioneve të arsimit të lartë në kuadrin e programeve ndërkombëtare të shkëmbimit të studentëve dhe atyre kulturorë, si dhe programeve arsimorë dhe rinorë të Bashkimit Europian.

Pra, për shtetasit e vendeve, me të cilat nuk aplikohet regjimi i vizave, dhe që do të studiojnë në Turqi, do të jetë e mjaftueshme që për të marrë lejen e qëndrimit të aplikojnë pranë Prefekturës përkatëse brenda një muaji nga data e hyrjes së tyre në Turqi.

Per dijeni te gjithe anetareve te shoqerise.

Me respekt,

Atatürk

Tayyar Kağan Atay Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1/1/2023 1/3/2023 New Year Holiday
3/14/2023 3/14/2023 Newrouz Day
4/9/2023 4/10/2023 Catholic Easter
4/21/2023 4/21/2023 Eid-al-Fitr
5/1/2023 5/1/2023 Labor Day
5/2/2023 5/2/2023 Orthodox Easter
6/28/2023 6/28/2023 Eid-al-Adha
9/5/2023 9/5/2023 Mother Tereza Beatification Day
11/28/2023 11/28/2023 Independence Day
11/29/2023 11/29/2023 Albanian Liberation Day
12/8/2023 12/8/2023 National Youth Day
12/25/2023 12/25/2023 Christmas Day