Portalin për Mësimin e Turqishtes

Tiran Büyükelçiliği 23.02.2018

Dekanati i Fakultetit të Mësimit në Distancë në Universitetin e Anadollit ka përgatitur portalin për mësimin e turqishtes për shtetasit turq që banojnë jashtë vendit dhe shtetasit e huaj që dëshirojnë të mësojnë gjuhën dhe kulturën turke.

Ky portal mundëson mësimin e gjuhës turke në distancë, pavarësisht vendit dhe kohës, duke përdorur teknologjinë e ditëve të sotme (e-mësime, mësime në video,tekste tj.)

Personat që dëshirojnë të mësojnë ose të japin mësimin e gjuhës turke mund të përfitojnë pa pagesë duke hyrë në adresën https://turkce.anadolu.edu.tr.

Atatürk

Tayyar Kağan Atay Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1/1/2023 1/3/2023 New Year Holiday
3/14/2023 3/14/2023 Newrouz Day
4/9/2023 4/10/2023 Catholic Easter
4/21/2023 4/21/2023 Eid-al-Fitr
5/1/2023 5/1/2023 Labor Day
5/2/2023 5/2/2023 Orthodox Easter
6/28/2023 6/28/2023 Eid-al-Adha
9/5/2023 9/5/2023 Mother Tereza Beatification Day
11/28/2023 11/28/2023 Independence Day
11/29/2023 11/29/2023 Albanian Liberation Day
12/8/2023 12/8/2023 National Youth Day
12/25/2023 12/25/2023 Christmas Day